พลังงานสีเขียว แหล่งพลังงานที่ช่างไฟฟ้าควรรู้

by Sarah Hamilton
59 views
พลังงานสีเขียว_01

พลังงานสีเขียว หมายถึง พลังงานที่ได้มาจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณสมบัติต่างจากพลังงานที่มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานที่จำกัดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

เช่น แสงแดดที่ใช้ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ลมที่ใช้ในระบบพลังงานลม หรือการใช้วิธีการกำจัดขยะและเปลือกหรือเศษส่วนจากพืชและสัตว์ในการสร้างพลังงานไบโอมาสสิก การเพิ่มการใช้พลังงานสีเขียวถือเป็นส่วนสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างระบบพลังงานที่ยั่งยืนและความเป็นอิสระด้านพลังงานในอนาคต

การนำเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวมาใช้ เช่น แผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม และหลอดไฟประหยัดพลังงาน กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตและใช้พลังงานอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาล ธุรกิจ และบุคคลต่างๆ ลงทุนมหาศาลในพลังงานทดแทน โดยตระหนักถึงศักยภาพของพลังงานดังกล่าวในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลพิษ และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน

พลังงานสีเขียว_02

1. พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานสีเขียวที่มีความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน มันเกิดจากแสงแดดที่ตกลงบนโลกและมีความสามารถในการแปลงแสงแดดนี้เป็นไฟฟ้าโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ โดยทั่วไปแล้ว

พลังงานสีเขียว_03

2. พลังงานลม

พลังงานลมเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานสีเขียวที่มีความนิยมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน มันเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมและมีความสามารถในการแปลงพลังงานลมนี้เป็นไฟฟ้าผ่านการใช้กังหันลม ช่างไฟฟ้าอาจต้องทำการประเมินประสิทธิภาพของกังหันลมเพื่อตรวจสอบว่ามันกำลังทำงานอย่างเหมาะสมและสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่ควร

พลังงานสีเขียว_04

3. ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเป็นรากฐานสำคัญของพลังงานสีเขียว เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความยั่งยืนของการผลิตและใช้พลังงาน ช่างไฟฟ้าเป็นกลุ่มผู้รับเหมาที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้ ต้องประเมินโครงสร้างที่มีอยู่ เช่น ระบบไฟฟ้าในอาคาร การทำความเข้าใจโครงสร้างอย่างถูกต้องและช่างไฟฟ้ามีหน้าที่ในการติดตั้งระบบควบคุมและการจัดการพลังงาน เพื่อให้ระบบพลังงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

การรับรองและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

เพื่อที่จะทันการเปลี่ยนแปลงในวงการพลังงานสีเขียวที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ช่างไฟฟ้าควรพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องผ่านการศึกษาและการรับรองความรู้เพิ่มเติม เช่น การรับรอง NABCEP: North American Board of Certified Energy Practitioners (NABCEP) เป็นองค์กรที่รับรองความรู้และทักษะในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การรับรอง LEED : Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) เป็นระบบการรับรองสิ่งแวดล้อมที่ใช้กับอาคารและโครงการสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านพลังงานสีเขียวเป็นสิ่งสำคัญในการปรับตัวให้ทันสถานการณ์และมีโอกาสในวงการงานที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนทางเศรษฐกิจด้วยพลังงานสีเขียว

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

พลังงานสีเขียว_05

Smart Grids

ระบบพลังงานอัจฉริยะหรือ Smart Grids ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการปฏิวัติวิธีการจัดการและกระจายพลังงานในระบบไฟฟ้า โดยมีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology ICT) กับพลังงานไฟฟ้าเพื่อสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ช่างไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ Smart Grids ซึ่งมีผลดีหลายอย่าง

การจัดเก็บพลังงาน

การพัฒนาโซลูชันการจัดเก็บพลังงานขั้นสูงเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการกับพลังงานจากแหล่งหมุนเวียนที่มีความผันผวน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่างไฟฟ้าสามารถนำมาใช้ในการจัดเก็บพลังงานคือแบตเตอรี่ที่ใช้เทคโนโลยีลิเธียมไอออน (Lithium-ion) และ flow batteries เพื่อกักเก็บพลังงานส่วนเกินที่เกิดจากระบบพลังงานหมุนเวียน

พลังงานสีเขียว_07

ยานพาหนะไฟฟ้า

การเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles, EV) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นในสังคม การยอมรับและการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในการเดินทางทั้งในเมืองและในทางไกล เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งนำไปสู่การลดการติดต่อกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Perovskite Solar Cells

Perovskite Solar Cells เป็นความก้าวหน้าใหม่ล่าสุดในเทคโนโลยีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และความคุ้มค่า เทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้งานในสถานที่ต่างๆ อย่างง่ายดาย นี่คือเหตุผลที่ Perovskite Solar Cells กำลังเป็นจุดสนใจในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานสีเขียว_06

Green Hydrogen

การผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงสะอาดกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน นี่เป็นการเติบโตที่มีความสำคัญในการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ในหลายภาคส่วนของกิจกรรมมนุษย์ เช่น การขนส่ง อุตสาหกรรมและการทำความร้อน การพัฒนาและการนำเทคโนโลยีไฮโดรเจนสีเขียวไปใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนส่วนเกินและใช้ในอุปสงค์และอุปทานมีความสำคัญอย่างมาก

Advanced Geothermal Systems

Advanced Geothermal Systems (AGS) เป็นขอบเขตใหม่ของพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ช่วยให้เราสามารถสกัดพลังงานความร้อนใต้พิภพจากภูมิภาคที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการขุดเจาะขั้นสูงและการกระตุ้นแหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนที่อยู่ใต้ผิวดิน นี่คือเหตุผลที่ AGS มีความสำคัญและน่าสนใจในพลังงานทดแทน

ฟาร์มกังหันลมลอยน้ำ

ฟาร์มกังหันลมลอยน้ำเป็นศักยภาพทางเทคโนโลยีใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานลม ซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งกังหันลมในน้ำลึกที่มีลมแรงกว่าและสม่ำเสมอกว่า เทคโนโลยีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลน้ำตื้นจำกัด เนื่องจากมีความสามารถในการนำพลังงานลมในพื้นที่น้ำลึกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Bioenergy with Carbon Capture and Storage (BECCS)

BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage) เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานการผลิตพลังงานจากชีวมวลเข้ากับการดักจับและกักเก็บคาร์บอน เป็นกลยุทธ์สำคัญในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศและส่งผลในการลดการเพิ่มขึ้นของความเร็วในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เรื่องที่คุณอาจชอบ

แหล่งความรู้ดีๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้คุณได้อ่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมอัปเดทความรู้ใหม่ในทุกวัน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by greatandgoodfriends