ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีไปทำไม สิ่งที่สถานประกอบกิจการต้องรู้ก่อนถูกดำเนินคดี

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี หากเรามีคำถามว่าเราจะต้องตรวจไปทำไม คำตอบก็คือ “กฏหมายบังคับให้สถานประกอบกิจการจะต้องทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีโดยวิศวะกร” และให้ออกหนังสือรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร ในกฎหมายปัจจุบันมีด้วยกันอยู่สองหน่วยงาน ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งสองหน่วยงานนี้ได้ออกประกาศบังคับให้นายจ้างหรือสถานประกอบการ จะต้องทำการตรวจรายงานระบบไฟฟ้าประจำปีและ ทำการปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นของวิศวกรผู้ตรวจสอบ เพื่อให้ระบบไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการของตนเองนั้น เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานและชุมชนโดยรอบ 4 เหตุผลสำคัญที่กฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อนายจ้างจะต้องทำการส่งรายงานรับรองการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ที่เขตพื้นที่กรมสวัสดิการในจังหวัดของตนเอง ส่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคำสั่งให้ตรวจสอบและเก็บรายงานการตรวจรับรองไว้ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้กรณีที่เจ้าหน้าที่แรงงานเข้าไปตรวจสอบ จะต้องสามารถดูรายงานดังกล่าวได้ หลักใหญ่ใจความก็คือตรวจและเก็บรายงานเอาไว้ไม่ต้องไปส่งราชการนั่นเอง หลายคนมักมีข้อสงสัยว่าการตรวจสอบระบบไฟฟ้า หากเรามีวิศวกรไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการเอง สามารถตรวจสอบได้หรือไม่คำตอบก็คือ “กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ที่จะต้องทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 กล่าวไว้ คือต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้เป็นผู้ที่มีความสามารถตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าได้นั่นเอง หากวิศวะกรคนไหนสนใจที่จะทำการตรวจสอบหรือรับรองก็ต้องนำเอกสารต่างๆ ไปยื่นขึ้นทะเบียนเสียก่อน และพอได้เลขอนุญาตมาจึงจะสามารถให้บริการตรวจรับรองระบบไฟฟ้าได้ การเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหม้นั้นมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีการลัดวงจร ทำให้เกิดความเสียหาย เนื่องมาจากระบบไฟฟ้าดังกล่าวไม่เคยมีการบำรุงรักษาตามแผนงาน… Read more

วิธีการทำ CPR สำหรับเด็กน้อย และ ทารก

การทำ CPR (การช่วยฟื้นคืนชีพ) ควรได้รับการดูแลโดยบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมและผ่านการรับรองในหลักสูตรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น แต่บุคคลที่ยืนดูก็สามารถเป็นตัวแปรสำคัญที่สามารถช่วยเด็กที่อยู่ในสภาวะหัวใจหยุดเต้นได้เช่นกัน ขั้นตอนเหล่านี้ที่จัดทำใหม่ ปี 2010 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา (AHA)  เพื่อเรียนรู้วิธีการทำ CPR สำหรับทารก ตามมาตรการ CPR สำหรับเด็ก  เด็กอายุมากกว่า 1 ปี ให้ปฏิบัติตามมาตรการสำหรับผู้ใหญ่ การประเมินสถานการณ์  ตรวจสอบว่าทารกมีสติหรือไม่ ทางที่ดีควรดีดเท้า หากทารกไม่ตอบสนอง ให้ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากผู้อื่นเพื่อที่คุณไปยังขั้นตอนถัดไป หากคุณอยู่กับทารกตามลำพัง ให้ทำตามขั้นตอนดังภาพด้านล่างเป็นเวลา 2 นาที (เพื่อให้การปฐมพยาบาลทันท่วงที) ก่อนเรียกบริการฉุกเฉิน หากทารกรู้สึกตัวแต่สำลัก ให้ปฐมพยาบาลก่อนทำ CPR ไม่ว่าทารกจะหายใจหรือไม่ก็ตามคุณควรกำหนดแนวทางในปฏิบัติ… Read more