เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานได้ทุกวันกับเว็บไซต์ของเรา ที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในการทำงาน

รู้จักกับ Near miss ในโรงงาน

by Sarah Hamilton
160 views
1.รู้จักกับ NEAR MISS ในโรงงาน

ในสถานการณ์ทางอุตสาหกรรมหรือโรงงาน ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่บางครั้งอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่กลับไม่ได้รับการรายงานหรือแก้ไข

เช่น เหตุการณ์ที่เรียกว่า “Near Miss” หรือ “เหตุอุบัติเหตุที่เกือบเกิดขึ้น” ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่สำคัญในการปรับปรุงสถานะความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

ความสำคัญของ Near miss ในความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

  • ป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง : ด้วยการวิเคราะห์เหตุการณ์เกือบพลาด ทำให้สามารถระบุและแก้ไขอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ
  • ปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัย : ช่วยในการระบุจุดอ่อนในมาตรการและเกณฑ์วิธีด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ พร้อมทั้งปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม
  • ส่งเสริมการจัดการความปลอดภัยเชิงรุก : ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยเชิงรุกมากกว่าการตอบสนองต่ออุบัติเหตุ
  • ลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ : ด้วยการป้องกันเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาล การซ่อมแซม และการหยุดทำงานได้เป็นอย่างดี
  • เพิ่มขวัญกำลังใจและความไว้วางใจของพนักงาน : แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความปลอดภัยของพนักงาน เสริมสร้างขวัญกำลังใจและความไว้วางใจในสถานที่ทำงาน
  • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ : มีส่วนช่วยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
  • เป็นประโยชน์การฝึกอบรมและการศึกษาด้านความปลอดภัย : ให้ตัวอย่างและข้อมูลที่มีค่าสำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมและการศึกษาด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การรายงานและการจัดทำเอกสาร

2.การรายงานและการจัดทำเอกสาร.

ระบบการรายงานเหตุการณ์

ความมีประสิทธิภาพในการจัดการเหตุการณ์ที่เกือบพลาดส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการมีระบบการรายงานเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพ พนักงานทุกคนควรเข้าถึงระบบนี้ได้ง่ายและใช้งานง่าย โดยปกติจะมีแบบฟอร์มหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่พนักงานสามารถรายงานเหตุการณ์ที่เกือบจะพลาดได้ ระบบควรรวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น เวลา สถานที่ และคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์เกือบพลาด ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็สามารถเลือกใช้แพลทฟอร์มดิจิทัลที่หลากหลายเพื่อจัดการกับเหตุการณ์เกือบพลาดได้ ไม่ว่าจะเป็น Google Sheet Google doc หรือแพลทฟอร์มระดับมืออาชีพอื่นๆ

นโยบายการไม่เปิดเผยตัวตน

เพื่อสนับสนุนการรายงานที่โปร่งใส จำเป็นอย่างยิ่งที่กระบวนการนี้จะต้องไม่มีการลงโทษ และไม่เปิดเผยตัวตน (หากเป็นไปได้) พนักงานควรรู้สึกมั่นใจว่าการรายงานเหตุการณ์ที่เกือบพลาดจะไม่ส่งผลให้เกิดการตำหนิหรือเกิดผลเสียในการทำงาน แนวทางนี้ส่งเสริมวัฒนธรรมการรายงานที่เปิดกว้างและซื่อสัตย์มากขึ้นสำหรับพนักงาน

เอกสารรายละเอียด

สำหรับการรายงานเหตุการณ์เกือบพลาดแต่ละครั้ง เอกสารโดยละเอียดมีความสำคัญ ซึ่งรวมถึงไม่เพียงแต่ข้อเท็จจริงพื้นฐานของเหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงปัจจัยที่มีส่วนร่วม เช่น สภาพแวดล้อม อุปกรณ์ที่ใช้ และลำดับของเหตุการณ์ เอกสารที่ดีเป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์และการดำเนินการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นอีก

การวิเคราะห์ Near Miss ทำอย่างไร?

3.การวิเคราะห์ Near Miss ทำอย่างไร?

การสืบสวนสาเหตุ

เมื่อมีการรายงานเหตุการณ์เกือบพลาด ควรมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ near miss

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะของเหตุการณ์ เงื่อนไขในขณะนั้น และกระบวนการหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังจำเป็นที่ต้องวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบหรือปัจจัยเบื้องหลังที่อาจส่งผลต่อเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบบันทึกการบำรุงรักษา ขั้นตอนการทำงาน การฝึกอบรมพนักงาน หรือสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วย

วิเคราะห์แนวโน้ม

การวิเคราะห์แนวโน้มในรายงาน Near Miss อาจเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากรายงานหลายฉบับ คุณสามารถระบุรูปแบบหรือปัจจัยทั่วไปในการเกือบพลาดได้ นี่อาจเป็นพื้นที่เฉพาะในที่ทำงานซึ่งมักเกิดเหตุการณ์เกือบพลาด ประเภทของกิจกรรมที่มักนำไปสู่การพลาด หรือช่วงเวลาเฉพาะของวันซึ่งเกิดขึ้นบ่อยกว่าช่วงเวลาอื่นๆ การตระหนักถึงแนวโน้มเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการกำหนดเป้าหมายการปรับปรุงความปลอดภัยในจุดที่มีความจำเป็นมากที่สุด

สุดท้ายนี้ หากคุณกำลังมองหา หลักสูตร อบรม จป.หัวหน้างาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการอบรมเพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในหลักสูตรนี้จะเน้นการสอนเรื่องการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน รวมถึงการสร้างและบำรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสม

เรื่องที่คุณอาจชอบ

แหล่งความรู้ดีๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้คุณได้อ่านแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมอัปเดทความรู้ใหม่ในทุกวัน

Copyright @2024  All Right Reserved – Designed and Developed by greatandgoodfriends